Sprawdź naszą realizację z Poznania, gdzie wieszaliśmy budki lęgowe dla jaskółki. W ramach tej realizacji wywiesiliśmy w Poznaniu 30 półek lęgowych dla oknówki  Delichon urbicum

Opis realizacji

Półki lęgowe dla jaskółek oknówek zamontowane w Poznaniu. W trakcie tej realizacji dostarczyliśmy 30 półek lęgowych dla oknówek, które zostały zamontowane na obiekcie przemysłowym
 • lokalizacja : Poznań

  Budki lęgowe dla jaskółek oknówek zamontowane w Poznaniu

 • Liczba budek lęgowych: 30

  Podczas realizacji zostało zainstalowanych 30 sztuk półek lęgowych dla jaskółki oknówki

 • Chronione gatunki: Półka lęgowa dla jaskółki oknówki

  Podczas realizacji zostały zamontowane budki lęgowe dla jaskółki oknówki Delichon urbicum. Jaskółka jest gatunkiem, który do zakładania gniazd wykorzystuje budynki mieszkalne i przemysłowe

Budki dla jaskółki Poznań

Jaskółka oknówka często towarzyszy człowiekowi. Znamy ją przede wszystkim z charakterystycznych gniazd, jakie buduje w narożnikach otworów okiennych. Jednakże czasami zdarza się tak, że obiekt, na którym gniazduje kolonia jaskółek musi zostać poddany remontowi lub termomodernizacji. Jeżeli niema rozwiązań alternatywnych niezbędne jest wówczas zniszczenie naturalnych miejsc lęgowych i zastąpienie ich sztucznymi gniazdami lęgowymi dla jaskółki. Podczas tej realizacji zamontowano na obiekcie w Poznaniu 30 półek lęgowych dla jaskółki oknówki.

Półki lęgowe dla jaskółki oknówki w Poznaniu

W trakcie opisywanej realizacji nie było rozwiązań alternatywnych w związku z tym inwestor wystąpił o zgodę na działania derogacyjne. Po otrzymaniu odpowiedniej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przystąpiono do realizacji prac (poza okresem lęgowym oknówki). Po zakończonym remoncie na obiekcie przemysłowym w Poznaniu zostały zamontowane półki lęgowe dla oknówki. Kompensacja przyrodnicza gniazd oknówki została zrealizowana prawidłowo, półki lęgowe dla oknówki na obiekcie w Poznaniu zostały zamontowane prawidłowo pod nadzorem ornitologa z zespołu Ptasi Dom. Jaskółki po przylocie zasiedliły swoje nowe ptasie domy.

Montaż budek dla jaskółki w Poznaniu

Wieszanie budek lęgowych dla jaskółki przyczynia się do zwiększenia potencjału lęgowego i zwiększenia efektywność lęgową siedliska. Wieszając gniazda lęgowe dla ptaków mamy wpływ na ochronę ptaków w ekosystemach miejskich.

Dlaczego warto montować półki lęgowe dla jaskółki:

 • zwiększenie potencjału lęgowego siedliska
 • tworzenie zastępczych miejsc lęgowych
 • ochrona populacji jaskółek oknówek
 • ochrona gatunkowa ptaków

Wieszając półki lęgowe dla jaskółek pomagasz nam chronić ptaki. Wywieś półkę lęgową dla oknówki.

 

Ptasi Dom | Budki dla jaskółki Poznań

budka z trocinobetonu jaskółka oknówka
Poznań budka z trocinobetonu
Poznań budka z trocinobetonu
Półki dla jaskółek Poznań