Wyświetlanie 1–12 z 18 wyników

Budki lęgowe dla ptaków on-line

Budki lęgowe dla ptaków

U wielu gatunków ptaków, duża zdolność do przystosowywania się do zmian w środowisku sprawia, że potrafią one wykorzystywać jako miejsca gniazdowe różnego rodzaju konstrukcje i elementy infrastruktury miasta zarówno w zwartej zabudowie miast jak i w krajobrazie wiejskim. W przypadku wielu gatunków ptaków znane są także sytuacje bardzo nietypowe, np. sroki z powodzeniem wyprowadziły lęg w gnieździe założonym na pracującym dźwigu budowlanym, bogatka w podnoszonym szlabanie kolejowym, a pliszka siwa przy chłodnicy samochodu!

Jedną z najpoważniejszych przyczyn zmniejszania liczebności ptaków w miastach
jest utrata ich miejsc lęgowych. Zasoby naturalnych miejsc gniazdowych w mieście są ograniczone. Dotyczy to szczególnie ptaków gniazdujących w dziuplach. Z tego względu, wycinanie drzew i krzewów w mieście potęguje te niedostatki i negatywnie wpływa na ptaki. W związku z tym niezbędne jest tworzenie zastępczych miejsc lęgowych i wywieszanie budek lęgowych dla ptaków.

Skrzynka lęgowa dla ptaków

Skrzynki lęgowe dla ptaków, zwane potocznie budkami lęgowymi, są najlepszym i najprostszym sposobem zapewnienia dużej liczby miejsc gniazdowania dla ptaków lęgowych w miastach i innych środowiskach zurbanizowanych. Są one chętnie wykorzystywane przez dziuplaki i półdziuplaki.
Dzięki odpowiednio dobranej skrzynce lęgowe można „zaprosić” do swojego otoczenia jerzyki, sowy, kaczki czy ptaki szponiaste. Budki lęgowe zastępują ptakom naturalne miejsca gniazdowania, których często brakuje w środowisku antropogenicznym.

Na co zwrócić uwagę kupując budkę dla ptaków

Najważniejsze cechy naszych skrzynek lęgowych to: trwałość, prostota wykonania oraz nieprzepuszczalność wody. Oferujemy budki lęgowe dla ptaków oznaczone symbolami A (dla dużych dziuplaków), A1 (dla małych dziuplaków), B (dla szpaka) oraz P (dla półdziuplaków) skrzynkę lęgową typu D dla kawki, skrzynki lęgowe trocinobetonowe dla jerzyków typu J i wiele innych konstrukcji.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą ptasidom.com