Każdy proces technologiczny zwłaszcza taki, w którym mamy wiele składników oraz wiele zmiennych parametrów takich jak wilgotność i różna zmienna frakcja kruszyw wymaga od nas ogromnej dokładności. Ważne jest również utrzymywanie stałej kontroli procesu technologicznego. Dowiedz się jak wykonuje się betonowe budki lęgowe dla ptaków?

Poznaj właściwości budek lęgowych trocinobetonowych i keramzytowych i dowiedz się Jak wykonuje się betonowe budki lęgowe dla ptaków?

Każdy proces technologiczny zwłaszcza taki, w którym mamy wiele składników oraz wiele zmiennych parametrów takich jak wilgotność i różna zmienna frakcja kruszyw wymaga od nas ogromnej dokładności. Ważne jest również utrzymywanie stałej kontroli procesu technologicznego. Nad dokładnością procesu oraz utrzymaniem najwyższych standardów betonowych budek lęgowych ptasidom.com czuwa główny technolog. Do jego zadań należy stała kontrola parametrów poszczególnych składników jak również pilnowanie procentowej zawartości poszczególnych składników. Dzięki stałej kontroli jakości betonowe budki lęgowe ptasidom.com są zawsze najwyższej jakości. Przez co służą swoim mieszkańcom dając im ptasidom na lata.

Poznaj 3 procesy technologiczne wytwarzania betonowych skrzynek lęgowych

1. Ważenie kruszywa
kruszywo jest dokładnie ważone (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) następnie w stanie wilgotnym wsypujemy je do mieszalnika – jeżeli jest ono w stanie odmiennym, to w pierwszej kolejności jest mieszane z wodą do otrzymania odpowiedniej wilgotności. Zawartość wody w kruszywie ma bardzo duże znaczenie w całym procesie produkcyjnym i jest rygorystycznie przestrzegana,

2. Dodanie cementu
w tym procesie do kruszywa dodawany jest cement również dokładnie odmierzony

3. Dodanie wody
trzeci etap produkcji budek lęgowych betonowych to dodanie wody małymi partiami, do uzyskania odpowiedniej konsystencji mieszaniny betonu lekkiego. Ważne jest również, żeby woda była ustrukturyzowana ma to ogromny wpływ w reakcji wiązania się ze sobą poszczególnych składników na poziomie cząstek i atomów

4. Mieszanie
cały proces mieszania trwa 5 minut. W procesie mieszania istotna rolę odgrywa tępo mieszania oraz konstrukcja mieszadła, która umożliwia bardzo dokładne wymieszanie poszczególnych składników mieszaniny

Badanie próbki trocinobetonu
Fot. Przygotowanie próbki do badania właściwości mieszaniny trocinobetonu używanego do produkcji budek lęgowych trocinobetonowych

Właściwości betonu do wytwarzania betonowych skrzynek lęgowych dla ptaków

W zależności od tego jakich składników użyjemy parametry betonu a tym samym właściwości betonowych budek lęgowych będą inne. Tym samym inna będzie skuteczność zasiedlania ich przez ptaki, sukces lęgowy jak również skuteczność wykonania kompensacji przyrodniczej. Dlatego tak ważne jest żeby budki lęgowe wykonane z betonu miały jak najlepsze parametry techniczne, wytrzymałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz właściwości termiczne. Europejscy producenci najczęściej używają do produkcji betonowych budek trociny (trocinobeton), ścinki drewniane (betonstróżkowy) oraz keramzyt (keramzytobeton).

1. Beton kruszywowy

a. gęstość objętościowa powyżej 1000 g/cm3/m wyższa wytrzymałość to większa gęstość pozorna, co spowodowane jest większą ilością cementu oraz piasku i przykładowo dla wytrzymałości 11 MPa gęstość wynosi 1300, to dla 22 MPa gęstość wynosi 1700
b. wytrzymałość na ściskanie – zależy w głównej mierze od ilości cementu oraz rodzaju użytego kruszywa np.

 • łupkoporyt do 16 MPa
 • keramzyt 30 MPa
 • popiołoporyt 40 MPa
 • glinoporyt 15 MPa
 • żużel 10 MPa

Można też założyć że w przypadku ograniczenia wielkości ziaren do 8 mm wytrzymałość zwiększy się o ok 5 MPa, co związane jest z większą ilością cementu użytego w takiej mieszaninie.

c. przewodność cieplna – w przybliżeniu wartość współczynnika λ jest proporcjonalna do gęstości objętościowej betonu i rośnie wraz z wilgotnością betonu
d. nasiąkliwość – ok 12–30 % objętościowo
e. mrozoodporność – wszystkie betony lekkie spełniają normy mrozoodporności

Mieszanina do budek lęgowych trocinobetonowych i keramzytowych
Fot. Laboratoryjne badania właściwości mieszanin betonowych używanych do wytwarzania budek lęgowych trocinobetonowych i keramzytowych

2. Beton z kruszywem organicznym

a. Łatwa obróbka narzędziami do drewna
b. Dostateczna mrozoodporność
c. Współczynnik przewodzenia ciepła λ korzystny , zależny od gęstości pozornej średnio 0,6–1,6 [W/m*K]
d. Dobra dźwiękochłonność
e. Wytrzymałość na ściskanie – dość niska w porównaniu do betonów kruszywowych

 • Wiórkobeton do 1MPa
 • Strużkobeton do 3 MPa (betonstróżkowy jest popularnym betonem do produkcji budek lęgowych stróżkobetonowych)
 • Trocinobeton do 5 MPa (trociny są również popularnym dodatkiem używanym do wytwarzania budek lęgowych trocinobetonowych)
 • Zrębkobeton do 8 MPa

f. Problemy z wykonawstwem
– Kruszywo organiczne wymaga mineralizacji – najczęściej chlorku wapnia, bo inaczej beton szynko niszczeje
– Okres dojrzewania wynosi 6–8 tygodni (standardowo wynosi on 4 tygodnie) – wynika to z konieczności ustabilizowania się wilgotności betonu

Jaki beton lekki jest więc najlepszy do wytwarzania betonowych budek lęgowych z wypełnieniem kruszywowym czy mineralnym?

Podsumowując spróbuję odpowiedzieć na pytanie jaka domieszka jest najlepsza do sporządzenia lekkiego betonu a tym samym z jakiego betonu najlepiej wykonać betonową skrzynkę lęgową.
Jako że najczęściej wytwarza się skrzynki dla ptaków z trocinobetonu, betonustrużkowego oraz keramztobetonu rozważmy te trzy przypadki a w zasadzie 2 ponieważ trocinobeton i betonstróżkowy różnią się tylko frakcją a obydwa są domieszką pochodzenia drzewnego.

1. Trocinobeton i budki lęgowe trocinobetonowe

Jest to beton używany historycznie kiedy technologia betonu nie była tak rozwinięta. Wówczas trociny i wiórki drzewne dodawane były do betonu żeby zmniejszyć jego wagę. Producenci z zachodniej Europy używają trocinobetonu do produkcji budek lęgowych od 60 lat do dzisiaj i nie przestawili swojej produkcji na doskonalsze receptury. Trocinobeton jest oczywiście przyjazny dla ptaków ale tylko w pierwszym okresie od zasiedlenia trocinobetonowej budki lęgowej. Tutaj warto wspomnieć o największych wadach trocinobetonowych budek lęgowych dla ptaków do których należą:

 • wysoka nasiąkliwość spowodowana dużą porowatością
 • niska odporność na czynniki atmosferyczne zwłaszcza na wilgoć
 • mała odporność na zamarzanie
 • korozyjność trocin
 • narażenie na korozyjność trocin
 • pleśń
 • drobnoustroje

Trocinobetonowa półka dla jaskółki
Fot. Przykład półki lęgowej dla jaskółki wykonanej z trocinobetonu

2. Keramzyt i budki lęgowe keramzytowe

Beton keramzytowy używany do produkcji budek lęgowych keramzytowych jak wcześniej pisaliśmy klasyfikujemy do betonów kruszywowych. Keramzyt jest kruszywem wytwarzanym z gliny ilastej wypalanym w wysokiej temperaturze 1150 stopni. Glina podczas spiekania znacznie powiększa swoją objętość. Każda z porowatych wewnątrz „kulek” pokryta jest twardą osłoną ceramiczną dzięki czemu keramzyt otrzymuje wysoką twardość. Dzięki czemu mieszanina używana do produkcji keramzytowych budek lęgowych dla ptaków ma bardzo dobre właściwości i takie budki lęgowe są chętnie wybierane przez ptaki.

Właściwości keramzytowych budek lęgowych dla ptaków:

 • niepalne
 • lekkie
 • obojętne chemicznie
 • odporne na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych
 • odpornych na wodę
 • odporne na działanie pleśni, grzybów i gryzoni
 • posiadają dobre parametry izolacji cieplnej około 0,08 W/(m*K)

 

Tekst, fot. | PtasiDom.com | Budki lęgowe dla ptaków