budka lęgowa dla ptaków wiszący domek dla ptaków zimą

Ogrody, a szczególnie zespoły różnego typu ogrodów, mają duże znaczenie dla przebywania i rozrodu wielu gatunków ptaków. Ogrody są ważnymi oazami i ostojami dla ptaków. Żeby zwiększyć ich liczebność w ogrodzie zawieś dla niech budkę lęgową dla ptaków.

Od właścicieli i użytkowników ogrodów, którzy będą chcieli mieć wielu skrzydlatych sprzymierzeńców, zależy, czy ogrody staną się faktycznie oazami i ostojami dla ptaków, gdzie znajdą one możliwe optymalne warunki do przebywania, żerowania, nocowania o przede wszystkim gnieżdżenia się. W celi zwiększenia populacji ptaków na działce czy w ogrodzie należy zamontować dla ptaków budkę lęgową.

Gatunki ptaków gniazdujące w Polsce na działkach i ogródkach działkowych

Fot. Mazurki, wróble i sikory bardzo chętnie korzystają z karmy jaką dla nich wyłożymy na swojej działce. Chętnie do nich podlatując na posiłek.  fot. Jakub Wyka.

Ogrody, w których wprowadza się zasady ochrony ptaków mogą przyciągać nowe gatunki, które jeszcze w naszym kraju w ogrodach się nie gnieżdżą, a już są ptakami lęgowymi ogrodów w zachodniej Europie. Skład jakościowy i ilościowy awifauny ogrodów zależy od tych czynników, które różnicują ogrody, a także w bardzo dużym stopniu od tego, czy i w jakim zakresie są stosowane zabiegi związane z ochroną ptaków.

Wróble, mazurki i sikorki to ptaki chętnie gniazdujące w ogrodzie

Fot. Wróble wykorzystują blachę falistą, z których wykonane są altany ogrodowe. Często zdarza się, że wróble zakładają w nich swoje gniazda.  fot. Budki dla ptaków PtasiDom.com

W poszczególnych ogródkach stwierdzono gnieżdżenie się od kilku do około 30 gatunków ptaków oraz występowanie kilkunastu gatunków ptaków nielęgowych (zalatujących). Zagęszczenie par lęgowych jest również zróżnicowane i wynosi od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu par na 10 ha powierzchni ogrodów.

Skład awifauny ogrodów i ich zespołów jest zmienny zarówno w ciągu roku jak i w ciągu wielu następujących po sobie lat. Zależnie od pory roku, występują w ogrodach ptaki lęgowe, przelotne i zimujące. W ciągu wielu lat, w miarę stopniowego osiągania docelowego sposobu zagospodarowania ogrodów, awifauna się zmienia i wzbogaca. Inna jest awifauna nowych ogrodów zakładanych na nieużytkach i ugorach, gdzie spotykamy takie ptaki jak:

 • dzierlatkę,
 • białorzytkę,
 • kuropatwę,

a zupełnie inna jest po kilku lub kilkunastu latach po wyrośnięciu drzew i krzewów.

Dowiedz się jak dokarmiać ptaki w ogrodzie

Fot. W ogrodzie lub w domu warto zadbać również o to żeby ptaki miały dostęp do pożywienia. W okresach zimowych należy wykładać im karmę w postaci kul dla ptaków jak również można zamontować karmnik dla ptaków.  fot. Budki dla ptaków PtasiDom.com

Ptaki ogrodów to w większości pożyteczne gatunki żywiące się owadami oraz nasionami chwastów i innych roślin. Najwięcej ptaków występuje w okresie lęgów, tj. wiosną i latem. Są to gatunki gnieżdżące się w ogrodach oraz zalatujące do ogrodów, a gnieżdżące się poza nim. W innych porach roku, tj. wczesną wiosną, jesienią i zimą, ptaków jest wyraźnie mniej. Blisko połowa ptaków lęgowych to gatunki osiadłe, które są spotykane w ogrodach przez cały rok, np.:

 • sikory
 • dzwoniec
 • wróbel
 • mazurek
 • sroka
 • sierpówka

Większość gatunków ptaków jednak odlatuje na zimę do zachodniej i południowej Europy oraz do Afryki.

Skrzynka lęgowa dla ptaków do ogrodu

Fot. Chcąc zaprosić ptaki do swojego ogrodu lub na działkę a tym samym zwiększyć ich populację warto rozwiesić budkę lęgową dla ptaków .  fot. Budki dla ptaków

Należy podkreślić, że wśród tych ptaków lęgowych, które odlatują na zimę, są gatunki, których część populacji zimuje w kraju, a mianowicie:

 • kos
 • szpak
 • zięba

Corocznie wiele kosów zimuje w miastach na terenie całego kraju. Szpaki dość licznie zimują w miastach zachodniej Polski, mniej licznie w centrum, a nielicznie we wschodnich regionach kraju.

Na działkę najlepiej kupić budkę lęgową trocinobetonową

Fot. Do ogrodu lub na działkę polecamy budki lęgowe trocinobetonowe, są one trwałe i chętnie zasiedlane przez ptaki ogrodowe.  fot. Budki dla ptaków PtasiDom.com

Odlatuje z Polski na zimę również większość gatunków ptaków, które zalatywały do ogrodów w okresie lęgowym, tj. gawron, wrona siwa, kawka, kwiczoł, drozd śpiewak, jerzyk, jaskółki dymówka i oknówka. W okresie wiosennych i jesiennych przelotów wiele gatunków ptaków zalatuje również do ogrodów. Pojawiające się w ogrodach osobniki ptaków przelotnych reprezentują te gatunki, które gnieżdżą się także w polskich ogrodach lub w innych środowiskach w naszym kraju. Wyjątkami są tutaj jemiołuszki i jery, które się w Polsce nie gnieżdżą. Tylko w czasie przelotów zalatują do ogrodów droździki.

Zapraszaj ptaki do swojego ogrodu, ciesz się ich śpiewem i podglądaj je w ich naturalnym środowisku.