Wieszanie budek lęgowych na wysokości
In: Ogólna

Dzięki wykorzystaniu technik linowych mamy możliwość montażu budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy w miejscach takich jak wysokie budynki, wieżowce, wieże kościołów, drzewa, i w tym podobnych niedostępnych miejscach. Gdzie nie jest to możliwe bez zastosowania techniki alpinistycznej.

Wieszanie budek lęgowych na wysokości

Fot. Sprzęt jaki wykorzystujemy w swojej pracy podczas wieszania budek lęgowych w niedostępnych miejscach. Fot Airwork

Budka lęgowa dla ptaków – montaż na budynkach i innych niedostępnych miejscach

Wiele z lokalizacji odpowiednich do montażu budek lęgowych dla ptaków to miejsca położone na znacznej wysokości, trudno dostępne dla drapieżników. Powoduje to, że wykorzystanie standardowych metod takich jak użycie drabiny nie sprawdza się przy tym zadaniu. Dostęp liniowy to forma pracy na wysokości, podczas której wykorzystywane są dwie liny (robocza i asekuracyjna) w celu przemieszczania się w pionie.

Czyszczenie budek dla ptaków

Fot. Uprząż to podstawowe narzędzie w pracy alpinisty. Fot. Airwork

Podczas pracy przy montowaniu budek lęgowych dla ptaków na dużych wysokościach wykorzystujemy specjalistyczny, atestowany sprzęt ochrony osobistej. Przy jego użyciu i zastosowaniu odpowiednich metod dostępu linowego jesteśmy w stanie dotrzeć do stanowiska pracy, a następnie w kontrolowany sposób przemieszczać się np. po ścianie budynku, pniu drzewa, itp. Alpinizm przemysłowy pozwala na bezpieczne, wydajne i efektywne wykonanie prac na wysokościach.

alpinistyczne wieszanie budek

Fot. Podczas prac wysokościowych przy montażu lub czyszczeniu i konserwacji budek dla ptaków bardzo ważna jest również ochrona głowy. W tym celu stosujemy atestowane kaski ochronne. Fot. Airwork

Zasady montażu skrzynek lęgowych dla ptaków

 Skrzynki lęgowe dla ptaków przymocowuje się najczęściej do pnia drzewa, gałęzi, tyczki, ściany budynku, słupa. Do ich zamocowania można wykorzystać gwoździe, wkręty, sznurek nylonowy, opaski samozaciskowe lub drut. Podczas montażu budek lęgowych na budynku staramy się umieszczać skrzynki w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi (ze względów bezpieczeństwa) od strony północno–wschodniej. Należy unikać otwartych, nasłonecznionych ścian budynków.

Otwór wlotowy powinien być skierowany w stronę wschodnią, gdyż z tego kierunku najrzadziej wieją wiatry w Polsce, w związku z czym zacinający deszcz nie dostaje się do skrzynki. W miastach dobrymi miejscami do powieszenia skrzynek są parki i skwery. Dotyczy to szczególnie typów A, A1, B, D, P oraz skrzynki dla pełzacza.

Półki lęgowe dla oknówek wieszamy pod okapami na ścianach budynków, pergoli i pod mostami. Skrzynki lęgowe dla jerzyków zazwyczaj umieszczamy wysoko w strefie stropodachów wieżowców. I gdy na budynku niema rusztowania jest to niemal niemożliwe. Wówczas stosujemy technikę alpinistyczną.

przyżąd zjazdowy do wieszania budek

Fot. Podczas prac przy montażu lub czyszczeniu budek lęgowych używamy również innych urządzeń alpinistycznych jak np. przyrząd zjazdowy. Fot. Airwork

Wieszanie i czyszczenie budek lęgowych na budynkach

Wysokości umieszczenia skrzynek są różne, w zależności od miejsca do dyspozycji i obecności drapieżników, które występują na danym terenie. Skrzynki lęgowe dla pójdźki należy wieszać jeszcze wyżej, w koronach drzew na wysokości 6–8 m. Przyjęte jest, że budki nie powinny wystawać ponad korony drzew. Dla jerzyka odpowiednia wysokość to przynajmniej 8 m. Skrzynki półotwarte typu P wiesza się na wysokości 2–8 m na ścianach domów itp. niedostępnych dla drapieżników.

Bardzo ważne jest również okresowe czyszczenie budek lęgowych jak również ich cykliczna konserwacja. Tylko budki lęgowe utrzymywane w odpowiedniej czystości spełniają w pełni swoją rolę. Należy również pamiętać o względach bezpieczeństwa, tak żeby źle zamontowana budka lęgowa po prostu nie odpadła od budynku.