Zagrożenia wróbli
In: Ogólna

W artykule dowiesz się jakie zagrożenia ptaków są najczęściej spotykane w mieście. Wraz z coraz bardziej intensywnym rozwojem osad ludzkich, z których spora część to metropolie, zanika krajobraz naturalny, który byłby zupełnie nietknięty przez człowieka.

Ludzie przeobrażają także tereny zielone zgodnie ze swoim gustem oraz biorąc pod uwagę względy praktyczne. Co prawda miasta są dla ptaków ekosystemem stwarzającym możliwość życia w bliskości człowieka, ale także stwarzają one pewne zagrożenia. Można je podzielić na te naturalne i antropogeniczne czyli te wynikające z działalności ludzkiej.

Zagrożenia ptaków w mieście – na skróty

 1. Konkurencja o miejsca lęgowe
 2. Drapieżniki
 3. Zagrożenia klimatyczne
 4. Ubożenie siedlisk przyrodniczych
 5. Zmiany struktury przestrzennej w układzie pionowym
 6. Utrata miejsc lęgowych na skutek remontów budynków oraz nowych inwestycji
 7. Zmniejszony dostęp do bazy pokarmowej
 8. Bezpośrednie szkodliwe działanie człowieka

Poznaj 8 głównych zagrożeń ptaków żyjących w mieście?

Ptaki w środowisku miejskim stykają się z takimi samymi procesami, jak na innych obszarach. Zagrożenia ptaków w mieście to między innymi:

 • konkurencję o pożywienie,
 • miejsca lęgowe,
 • zagrożenie przez drapieżniki,
 • oraz ingerencja i działalność człowieka.

 

 

1. Konkurencja o miejsca lęgowe

Ze względu na remonty elewacji i termomodernizacje budynków oraz wycinkę drzew i krzewów w parkach czy ogrodach oraz na terenach, na  których mają powstać inwestycje, stale zmniejsza się liczba naturalnych miejsc lęgowych. To co prawda zagrożenie wynikające z działalności człowieka, lecz   dla ptaków trudną sytuacją staje się konkurowanie z innymi gatunkami o miejsca lęgowe. Wrony, kawki czy sójki bardzo często wykorzystują na przykład gniazd innych ptaków lub skrzynki lęgowe przeznaczone dla innych gatunków, o ile tylko się w nich zmieszczą.  Dlatego tak duże znaczenie ma kompensacja przyrodnicza, mająca na celu powieszenie jak największej ilości budek lęgowych w miejscach, gdzie faktycznie ptaki mogą mieć trudności ze znalezieniem miejsca lęgowego. W takich przypadkach każdy z nas może pomóc w tworzeniu nowych, zastępczych miejsc lęgowych dla ptaków. Wystarczy wywiesić domki lęgowe co ma wymierny wpływ na tworzenie zastępczych miejsc lęgowych jak również zwiększenie potencjału lęgowego. Jedna zamontowana budka lęgowa to jeden ptasi dom. Im więcej zastępczych miejsc lęgowych tym mniejsza konkurencja o miejsca lęgowe.

Zagrożenia ptaków żyjących w mieście
Fot. PtasiDom.com | W miastach jest deficyt miejsc lęgowych dla wróbli. Para tych ptaków przygotowuje się do lęgów w szczelinie elewacji kamienicy. Takie miejsca są chętnie wybierane przez wróble do zakładania gniazd.

2. Drapieżniki

Co prawda na terenach miejskich populacja drapieżników, które mogą zagrażać ptakom jest mniejsza niż poza miastem. Ale kuny, łasice, gronostaje, a nawet koty czy duże ptaki krukowate stanowią realne zagrożenie. Na przykład dzięcioł potrafi rozkuć otwór wlotowy budki, by zjeść jaja  mniejszych ptaków. Wieszając budki lęgowe na osiedlach mieszkalnych warto również unikać miejsc w których zlokalizowane jest miejsce lęgowe pustułki.

Jeżeli w swoim ogrodzie masz zamontowane budki lęgowe a posiadasz kota to dobrym sposobem jest “ubrać” kota w obrożę z dzwoneczkiem. Tak żeby ptaki żerujące na trawie mogły usłyszeć ewentualne zagrożenie ataku.

Jak ochronić budkę lęgową przed drapieżnikami?

Wyróżniamy kilka sposobów ochrony domków lęgowych przed drapieżnikami. Do najpopularniejszych z nich zaliczamy pogrubienie przedniej ścianki ze standardowych 2 cm do 4 cm. Wówczas drapieżnik ma utrudniony dostęp do jej wnętrza. Drugim sposobem jest montaż wokół wlotu kawałka blachy, który uniemożliwi dzięciołowi rozkucie wnętrza domku lęgowego.  Kolejną metodą jest wykorzystanie skrzynek lęgowych wykonanych z trocinobetonu. Ich konstrukcja w zależności dla jakiego gatunku ptaków jest przeznaczona ma przednią ściankę o grubości 4 cm. Kolejną ochronną funkcją tych budek jest ich wytrzymałość. Dzięcioł również nie jest wstanie jej rozkuć i dostać się do środka.

Dzięcioł przy budce lęgowej dla ptaków
Fot. PtasiDom.com | Dzięcioł jest również drapieżnikiem. Chętnie “rozkuje” otwór budki lęgowej po to żeby dostać się do jej wnętrza i zjeść pisklęta ptaków innych gatunków np. Sikor. Dobrym rozwiązaniem jest stosownie budek betonowych lub zabezpieczeń przeciwko drapieżnikom.

3. Zagrożenia klimatyczne

Jeszcze jeden typ zagrożenia to te związane z ostrymi zimami. Mogą one wpływać na liczebność populacji małych ptaków, takich jak wróble, które zimują u nas i mogą być narażone na mróz i brak pokarmu. Dlatego tak wielkie znaczenie ma po pierwsze pozostawianie czystych budek lęgowych na zimę, by ptaki mogły się tam schronić, jak też dokarmianie ich. Ptaki zimą karmi się jednak tylko w okresach ostrego mrozu i należy pamiętać, żeby dokarmiać ptaki regularnie.

Zimowe schronienia – dziuple i budynki zimowe

Dziupla dzięcioła
Fot. PtasiDom.com | Naturalne dziuple powstały w wyniku działania dzięcioła są również cennym schronieniem zimowym. Zima panuje tam względnie stała temperatura.

Antropogeniczne zagrożenia dla ptaków w mieście

4. Ubożenie siedlisk przyrodniczych

Niektóre gatunki naturalnie funkcjonują na podmokłych łąkach pełnych wysokich traw czy też polach uprawnych. Jeżeli takie elementy środowiska zostaną usunięte podczas procesu urbanizacyjnego, ptaki nie znajdują tam już dłużej dla siebie miejsca. Nieco lepiej radzą sobie w takiej sytuacji ptaki leśne, które potrafią wykorzystać pozostałe na nowym terenie elementy zadrzewień w parkach, ogrodach czy na cmentarzach. Mimo wszystko różnorodność gatunków na takim zmienionym terenie będzie znacznie mniejsza.

Krzywy las pod Gryfinem siedlisko ptaków
Fot. PtasiDom.com | Wycinanie lasów jak również drzew w miastach jest jednym z ważniejszych problemów zubażania ekosystemów, w których żyją ptaki.

5. Zmiany struktury przestrzennej w układzie pionowym

Wysokie, niejednokrotnie szklane budynki oraz efekt łuny świetlnej nad miastem to powód wysokiej śmiertelności ptaków, które migrują nocą nad miastami. Zwykle na skutek niekorzystnych warunków związanych z pogodą i widocznością,  znacznie obniżają one wysokość swego lotu i dostają się w strefę światła z latarni i budynków, co prowadzi do dezorientacji i śmiertelnych kolizji z wysokimi obiektami. Innym zagrożeniem dla ptaków są przezroczyste ekrany akustyczne i szklane wiaty przystankowe.

Wieszanie budek lęgowych

Zagrożenia ptaków
Fot. PtasiDom.com | Wieszając budki lęgowe dla ptaków chronimy ptaki w miastach. Poprzez wieszanie budek lęgowych na osiedlach, w parkach czy w lasach miejskich tworzymy zastępcze miejsca lęgowe dla ptaków.

6. Utrata miejsc lęgowych na skutek remontów budynków oraz nowych inwestycji

Przygotowanie działki do inwestycji w postaci wybudowania bloku czy obiektu użyteczności publicznej wiąże się z wycinką roślinności czy też wyburzaniem starych budynków, w których mnóstwo szczelin stanowi w normalnych warunkach naturalne miejsce lęgowe dla wielu gatunków ptaków. Podobnie miejsca lęgowe zostają utracone na skutek remontów i termomodernizacji budynków.

Kompensacja przyrodnicza

Zagrożenia ptaków ptasi dom com
Fot. PtasiDom.com | Wieszanie budek lęgowych dla jerzyków ma wpływ na podnoszenie potencjału lęgowego dla ptaków tego gatunku.

7. Zmniejszony dostęp do bazy pokarmowej

Ptaki w mieście korzystają z trzech źródeł pokarmu. Jedną z nich są wyrzucane przez ludzi odpadki. Niestety pośród nich znajduje się wiele rodzajów pokarmu, które szkodzą ptakom, na przykład pieczywo.  Kolejne źródło to naturalne żerowiska takie jak łąki, parki czy ogrody. Niestety nieużytków w miastach jest coraz mniej ze względu na dynamicznie postępujący proces urbanizacyjny. Regularne koszenie chwastów w parkach pozbawia ptaki wartościowego pokarmu, jakimi są nasiona tychże roślin, zaś jesienne grabienie liści sprawia, że zmniejsza się ilość dostępnych do spożycia bezkręgowców. Trzecie źródło pokarmu to dokarmianie przez człowieka, które powinno odbywać się tylko w czasie srogich zim. Jeżeli ptaki będą dokarmiane przez cały rok, zmniejszą się ich naturalne umiejętności samodzielnego pozyskiwania pokarmu.

8. Bezpośrednie szkodliwe działanie człowieka

Akty wandalizmu dotyczące ptasich gniazd, choć stanowią przekroczenie prawa, stale się zdarzają. Dotyczy to także niszczenia miejsc lęgowych a nawet zabijania piskląt w czasie wycinki krzewów i drzew oraz przed remontami domów. Zabójczy dla ptaków, szczególnie w okresie lęgowym jest również duży hałas generowany przez koncerty czy festyny i inne imprezy. Może to powodować duże straty w lęgach.

Zastępcze miejsca lęgowe dla ptaków

ochrona ptaków dzięki budkom lęgowym
Fot. PtasiDom.com | Wieszając budki lęgowe chronimy ptaki. Jedna zamontowana budka lęgowa to ptasi dom dla jednej ptasiej rodziny.

 

Tekst i Fot. PtasiDom.com | Budki lęgowe dla ptaków