In: Ogólna

Sroka Pica pica to pospolicie występujący w Polsce ptak z rodziny krukowatych. Jest on bardzo łatwy do identyfikacji dzięki charakterystycznemu czarno-białemu upierzeniu i długim sterówkom ogona. W miastach zakłada gniazda na drzewach najchętniej na topolach. Platformy lęgowe dla ptaków są równie chętnie zasiedlane przez te ptaki.

Sroka Pica pica podczas żerowania

Fot. PtasiDom.com | Czarne pióra sroki pica pica posiadają metaliczny połysk powstały na skutek rozproszenia światła w strukturach pióra ptaka.

Gdzie w mieście najłatwiej spotkać srokę?

Naturalnym miejscem występowania srok były pierwotnie:

wszelkiego rodzaju zakrzewienia, okrajki leśne i tereny nadrzeczne. Obecnie, na skutek zmniejszenia swojego lęku przed człowiekiem, można je również spotkać przez cały rok:

 • w pobliżu osad ludzkich,
 • wsi,
 • osiedli miejskich,
 • w parkach,
 • ogrodach.

Jest to generalnie ptak osiadły, nie odbywa wędrówek. W związku z powszechnym zasiedlaniem terenów miejskich przez sroki, które zakładają gniazda na drzewach. Najchętniej wybierają do tego celu topole, które są wysokie i mają gęste konary. Topole nie są jednak drzewami długowiecznymi i często zdarza się, że zagrażają one w szczególności w mieście bezpieczeństwu publicznemu. Niezbędne jest wówczas ścięcie chorego drzewa. Niestety na skutek tego działania zniszczeniu ulegnie również siedlisko sroki.  Niezbędne jest wówczas przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej platformy lęgowe dla ptaków.

Sztuczne gniazdo

Fot. PtasiDom.com | platforma lęgowa dla sroki wykonana z polskiej wikliny. Wiklina jest naturalna, odporna na czynniki atmosferyczne. Ptaki chętnie ją zasiedlają.

Co jest pożywieniem srok? Poznaj 5 największych przysmaków sroki

W skład pokarmu sroki mogą wchodzić:

 1. bezkręgowce (dżdżownice, owady i ich larwy, pająki);
 2. kręgowce (traszki, myszy);
 3. pokarm pochodzenia roślinnego (nasiona, ziarna i owoce);
 4. jaja i pisklęta innych ptaków;
 5. odpadki wyrzucone przez człowieka i padlina.

Jak wygląda gniazdo i lęgi?

Gniazdo sroki ma charakterystyczny kształt kuli zbudowanej z gałęzi, a w środku niej znajduje się posłanie, m.in. z błota, liści, traw oraz piór. Jest ono zwykle zlokalizowane
w wysokich koronach drzew. Gniazdo srok w kolejnych latach może być wykorzystywane przez inne gatunki ptaków. Sroki chętnie też zasiedlają platformy lęgowe dla ptaków.

Samica składa od 5 do 9 jaj. Pisklęta są gniazdownikami, muszą więc przebywać przez około 3 tygodnie w gnieździe pod opieką rodziców, którzy bronią ich bardzo odważnie, atakując
i dziobiąc napastnika.

Pica pica

Fot. PtasiDom.com | Sroka odpoczywająca na balkonie wysokiego bloku mieszkalnego. Parapety i poręcze to miejsca które ptaki wykorzystają do odpoczynku podczas żerowania i lokalnych przelotów.

Czy sroki kradną?

Sroki należą do rodziny krukowatych – oznacza to, że są jednym z najinteligentniejszych gatunków ptaków. Pozytywnie zdały test lustra który polega na rozpoznaniu siebie w odbiciu lustrzanym. Są to ptaki ciekawskie, hałaśliwe i towarzyskie o wykształconych zachowaniach społecznych. Mogą być jednak bardzo podejrzliwe i czujne gdy zauważą niebezpieczeństwo. Mają również niezwykłą pamięć – potrafią bezbłędnie znajdować miejsca w których ukryły zapasy. Najnowsze badania ujawniły, że wbrew przesądom nie zwracają one wyjątkowej uwagi na błyszczące przedmioty, a nawet początkowo się ich boją.

Sroka na drzewie w parku

Fot. PtasiDom.com |  Sroka Pica pica żerująca w parku miejskim. Dżdżownice, owady i ich larwy oraz pająki to składniki pożywienia sroki.

 Czy sroka pod ochroną?

Sroka jest objęta w Polsce częściową ochroną gatunkową. Oznacza to, że gatunek jest pod ochroną, jednak regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) może wydać odstępstwa od zakazu niszczenia gniazd sroki i w uzasadnionych przypadkach wydać zgodę na zniszczenia ich gniazda. Żeby uzyskać zgodę RDOŚ należy złożyć wniosek na umyślne niszczenie gniazda sroki. Jednakże w takich przypadkach niezbędna jest rekompensata utraty siedliska i przeprowadzenie tak zwanej kompensacji przyrodniczej utraconego gniazda (siedliska) sroki. Kompensację przyrodniczą najczęściej wykonuje się poprzez montaż platformy lęgowej dla sroki (sztucznego gniazda dla sroki).

Obecnie obserwuje się umiarkowany wzrost liczebności gatunku, stan populacji w srok Polsce jest więc stabilny.

Platforma lęgowa dla sroki

Fot. PtasiDom.com |  Sztuczne gniazdo dla sroki / platformy lęgowe dla ptaków. Platformy lęgowe wykorzystywane są do prowadzenia kompensacji przyrodniczej utraconych gniazd oraz do czynnej ochrony przyrody.

 Jakie są największe zagrożenia dla srok żyjących w ekosystemach miejskich?

Poszczególne osobniki tego gatunku mogą być narażone m.in. na takie niebezpieczeństwa jak:

 • drapieżnictwo i plądrowanie gniazd (przez kunę czy większe ptaki drapieżne)
 • wycinka drzew wraz z używanymi gniazdami srok – dlatego przed każdą wycinką drzew lub krzewów warto skonsultować się z ekspertem ornitologiem.
 • kolizje z budynkami i szklanymi ekranami
 • pasożyty, choroby

Jeżeli zainteresował Cię artykuł i chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat kompensacji przyrodniczej gniazd sroki, platformy lęgowe dla ptaków oraz jak postępować
z gniazdem sroki podczas realizacji inwestycji
jesteśmy do Twojej dyspozycji napisz maila biuro@ptasidom.com lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

 

Tekst K. Malinowska | Fot. PtasiDom.com platformy lęgowe dla ptaków.